Reklamacje i zwroty

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

Aby skorzystać z tego prawa muszą zostać spełnione poniższe warunki:

·          produkt nie był używany ani nie został uszkodzony

·          produkt zostanie przesłany na adres firmy w nieuszkodzonym oryginalnym opakowaniu wraz z dowodem zakupu (paragon/faktura) oraz z wypełnionym formularzem odstąpienia od umowy

 

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

–    Adresat:

Favilla Anna Iskra
ul. Chodecka 16/109, 03-350 Warszawa

Olivabio.com
olivabio@olivabio.com

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 

–    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

–    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

–    Adres konsumenta(-ów)

–    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

–    Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

W przypadku odstąpienia od umowy i otrzymania produktu spełniającego powyższe wymogi zwrotowi podlega koszt nabycia produktu, bez kosztów przesyłki.

Konsument ponosi koszt przesyłki zwrotu produktu.