olivabio-icon

OlivaBIO • Grecka zdrowa żywność Warszawa

Kontakt

OlivaBIO - Zdrowa żywność - Oliwki - Oliwy - Sery

Reklamacje i zwroty

Strona główna » Reklamacje i zwroty

Zwróć uwagę jak złożyć reklamację w OliwaBIO bądź zwrócić produkty.

OlivaBIO - Zdrowa żywność

Reklamacje i zwroty

Reklamacje i zwroty w OlivaBIO

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

Aby skorzystać z tego prawa muszą zostać spełnione poniższe warunki:

  • produkt nie był używany ani nie został uszkodzony
  • produkt zostanie przesłany na adres firmy w nieuszkodzonym oryginalnym opakowaniu wraz z dowodem zakupu (paragon/faktura) oraz z wypełnionym formularzem odstąpienia od umowy

 

Formularz odstąpienia od umowy

Wzór formularz odstąpienia od umowy

Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy.

Adresat:

Favilla Anna Iskra
ul. Chodecka 16/109, 03-350 Warszawa

Olivabio.com
olivabio@olivabio.com

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

W przypadku odstąpienia od umowy i otrzymania produktu spełniającego powyższe wymogi zwrotowi podlega koszt nabycia produktu, bez kosztów przesyłki.

Konsument ponosi koszt przesyłki zwrotu produktu.